ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ολοκλήρωση Προσκηνίου Πολιτισμού
5.000.000
Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης – Γενί Τζαμί
300.000
Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών
1.700.000
Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων
450.000
Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1 και πεζογέφυρα Νέας Σμύρνης
700.000
Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας
3.300.000
Μετατροπή παιδικών χαρών για λειτουργία και για παιδιά ΑΜΕΑ
50.000
Μελέτη Προσβασιμότητας
40.000
Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων
500.000
Eξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ στη Ν.Σμύρνη
40.000
Αναβάθμιση και εξοπλισμός δομής φιλοξενίας Αστέγων
200.000
Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο DOWN (νέο έργο)
168.000
Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 για την περιοχή παρέμβασης της Β.Α.Α.
1.000.000
Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας εντός της Περιοχής Παρέμβασης του ΣΒΑΑ Λάρισας
200.000,00
Στήριξη της απασχόλησης εντός της περιοχής παρέμβασης
420.000,00
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης
530.000,00
Λειτουργία δομής φιλοξενίας αστέγων
411.428,57
ΣΥΝΟΛΟ
15.009.429,00 €
Πηγή: www.ert.gr