Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19).
[ads-post] 
Για τις επιδημικές καμπύλες και τους χάρτες χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα έως 28 Νοεμβρίου, για τον αριθμός αναπαραγωγής R δεδομένα έως 27 Νοεμβρίου.Στις 31 Δεκεμβρίου εκτός απροόπτου θα καταβληθεί το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2019 και 2020 από τον ΟΠΕΚΑ.

Μάλιστα έχει ήδη εγκριθεί το ποσό για την καταβολή του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του ΟΠΕΚΑ για όσους το δικαιούνται το 2019 και το 2020.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 4.500.000 ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους δικαιούχους ετών 2019 – 2020.

Το ποσόν της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3000.01 έως 4.700 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετρούνται το φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

Δεν προσμετρούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το Επίδομα Παιδιού, το Επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία καθώς και η εισοδηματική ενίσχυση που χορηγείται σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Ο υπολογισμός γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης της εγκριτικής απόφασης με πίστωση στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών και όχι η στέγη.

Ως οικογένεια νοείται το ζεύγος σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μαζί με τα ανήλικα άγαμα τέκνα τους που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

[ads-post] 

Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του ετέρου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων.

Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Να σημειωθεί ότι η αίτηση για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών υποβάλλεται μια φορά και σε περίπτωση έγκρισής της θεωρείται ότι εκτείνεται και σε κάθε επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση εξακολουθεί να χορηγείται μετά από την έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης για κάθε έτος, εφόσον από τις κατ’ έτος διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.


Πηγη: dikaiologitika.gr
 Ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του Δήμου Τρικκαίων, με προμετωπίδα τον Ασκληπιό και ανάδειξη 5 διαφορετικών τομέων, ξεκινά. Πρόκειται για το «Σχέδιο Ασκληπιός» που υλοποιεί με μελετημένα βήματα ο Δήμος Τρικκαίων, με
- έμφαση στον πρωτογενή τομέα,
- τα φαρμακευτικά φυτά,
- την εκπαίδευση
- ενίσχυση τριτογενούς τομέα
- ανάδειξη έργου του Ασκληπιού.
Το συγκεκριμένο έργο ενισχύει την αποκέντρωση, καθώς υλοποιείται στο χωριό Πρίνος, του τέως Δήμου Κόζιακα. Ο Δήμος Τρικκαίων αξιοποιεί ακίνητη δημοτική περιουσία, καθώς όλες οι δράσεις του έργου υλοποιούνται μέσα και γύρω από το κτήριο που προοριζόταν – πριν τον «Καλλικράτη» - για Δημαρχείο Κόζιακα.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.240.874,79 € και τα χρήματα προέρχονται από δύο πλευρές:
- το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών με 641.000€
- το Λίντερ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, με 599.874,79€.


Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε σε δηλώσεις του, τη μεγάλη σημασία του έργου «για την περιφέρεια του Δήμου Τρικκαίων και την ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός ακόμη πόλου έλξης συνολικότερα για τον Δήμο». Και επεσήμανε ότι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, σε συνδυασμό με τη χρήση της τεχνολογίας και τη διάδραση, αποτελούν στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν νέες πρωτοβουλίες και νέες συνεργασίες, με οφέλη για τους κατοίκους και την αναπτυξιακή πολιτική.
Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση στις 13 Νοεμβρίου 2020, ενώ το ΚΕΝΑΚΑΠ ανακοίνωσε τον οριστικό πίνακα την 1η Δεκεμβρίου 2020.
Πλέον, απομένει η απόφαση ένταξης από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας του τμήματος που αφορά στο Λίντερ, προκειμένου να προχωρήσει το έργο.


Τι είναι

Το «Σχέδιο Ασκληπιός» αναπτύσσει όλη του τη φιλοσοφία γύρω από τον Ασκληπιό και τον μύθο του. Ετσι,
- αξιοποιεί τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά,
- δίνει έμφαση στην τεχνολογία,
- δημιουργεί Ψηφιακό Ασκληπιείο και Πάρκο Ασκληπιού
- ενισχύει εκπαιδευτικές δράσεις.

Τι θα γίνει

Το έργο είναι διπλό. Συγκεκριμένα.
1. Κτηριακές υποδομές ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
Προβλέπεται ουσιαστικά αναμόρφωση του παλιού Δημαρχείου Κόζιακα (που δε λειτούργησε ποτέ ως τέτοιο) και μετατροπή του σε Ψηφιακό Ασκληπιείο.
Χρηματοδοτείται από το «Αντώνης Τρίτσης».

2. ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ - ΠΑΡΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Το έργο αφορά στον περιβάλλοντα χώρο και στο περιεχόμενο του Ψηφιακού Ασκληπιείου.
Ο επισκέπτης θα μπορεί να γίνεται κοινωνός του έργου του Ασκληπιού, του πρώτου γιατρού του αρχαίου ελληνικού κόσμου, σε συνδυασμό με την πορεία της Ιατρικής. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες θα μπορούν να εμβαθύνουν σε θέματα επιστήμης και χρήσης των φαρμακευτικών φυτών.
Συγκεκριμένα δημιουργούνται: 

  • Παραγωγικός Κήπος

  • Κήπος των Ιαματικών Φυτών

  • Πάρκο Ασκληπιού

  •  Ιερό Άλσος

  • Ανθόκηπος & Οπωρώνας

Για την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων γίνεται χρήση ψηφιακών και καινοτόμων συστημάτων και εφαρμογών.
Το έργο χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα Λίντερ 


Τι έχει γίνει

Ο Δήμος Τρικκαίων έχει δώσει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στις συνεργασίες, στην προώθηση και υλοποίηση του «Σχεδίου Ασκληπιός», στη σύνταξη των μελετών, στον προγραμματισμό και σχεδιασμό του έργου. 

[ads-post] 

Πρωτογενής τομέας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δήμος Τρικκαίων στον πρωτογενή τομέα, βασικό πυλώνα του προγράμματος. Στόχος του Δήμου, να ενισχυθεί η τοπική αγροτική παραγωγή, με τη δημιουργία τοπικής παραγωγικής ταυτότητας.
Ετσι
- ενθαρρύνθηκε η δημιουργία τοπικών ομάδων παραγωγών για τη δημιουργία πιστοποιημένων φαρμακευτικών κι αρωματικών φυτών
- υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια με την καθοδήγηση του Rutgers University, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με αποκλειστική δωρεά του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»
- οικοδομήθηκαν δίαυλοι συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα
- δημιουργήθηκαν μητρικές καλλιέργειες με άγριο τριαντάφυλλο, μελισσόχορτο, μπιτούνι και ρίγανη
- ειδικά για τη ρίγανη, αναμένεται σχετική πιστοποίηση για την περιοχή του Κόζιακα.

Το επόμενο στάδιο της πορείας του έργου, είναι η διαδικασία των δημοπρατήσεων, ώστε να ολοκληρωθούν σύντομα οι σχετικές εργασίες.Τα ΝΕΟΤΕΡΑ...

[recent][timeline]
Από το Blogger.