9/Ογδοα Live - Season Closing


Η διεύθυνση και το προσωπικό του
9/όγδοα live
σας ευχετε  καλό καλοκαίρι,
κοντά σας ξανά στη Λάρισα απο Σεπτεμβριο!!!
Σας ευχαριςτουμε πολύ όλους εσάς που μας στηρίξατε!!!!

9/Ογδοα Live - Season Closing