Προς ολοκλήρωση οδεύει το deal μεταβίβασης του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Τρέχει τις τελευταίες ημέρες η διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής μεταβίβασης του 97,2% της ΙΑΣΩ General στην CVC Capital Partners και τους εγχώριους συνεργάτες της και μαζί με αυτή και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας που βρίσκεται στη Λάρισα. Πιο συγκεκριμένα, η ΙΑΣΩ General θα μεταβιβάσει τις μετοχές του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας που κατείχε, στη θυγατρική της ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων.


Η μεταβίβαση έχει ήδη λάβει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στην μητρική ΙΑΣΩ και την Εθνική Τράπεζα για την χρήση των κεφαλαίων (19,45 εκατ).


Η τράπεζα θα λάβει το σύνολο των χρημάτων από το deal και ταυτόχρονα θα μειώσει τις απαιτήσεις της για την διετία 2018 – 2019 στην εξυπηρέτηση των δανείων, προκειμένου το ΙΑΣΩ να χρησιμοποιήσει την ρευστότητα που διαθέτει για την χρηματοδότηση των επενδυτικών της σχεδίων.


Όπως αναφέρουν πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία, η Εθνική επιτάχυνε τους ρυθμούς για την παροχή του waiver και τη λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων από τον αγοραστή της ΙΑΣΩ General. 


Σύμφωνα με πληροφορίες το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων εντός της Μεγάλης Εβδομάδας. Εφόσον το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί η μεταβίβαση του 97,2% της Ιασώ General θα ολοκληρωθεί ακόμη και πριν το Πάσχα. 
Θα προηγηθεί η άρση της εγγύησης επί δανείων της ΙΑΣΩ General από την μητρική ΙΑΣΩ και την ανάληψή τους από εταιρίες συμφερόντων του CVC ύψους περίπου 28 εκατ ευρώ. 


Συνεπεία της μεταβίβασης του ΙΑΣΩ General, ο δανεισμός της ΙΑΣΩ σε ενοποιημένη βάση θα μειωθεί κατά περίπου 28 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός κατά 48 εκατ. ευρώ, επιφέροντας  μείωση των δαπανών του ομίλου σε τόκους, περιορισμό των αποσβέσεων και της ανάγκης για κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
Πηγη: www.thessaliaeconomy.gr