101 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης προϋπολογισμού 253 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

101 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης προϋπολογισμού 253 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας


Κ. Αγοραστός; «Σημαντικά έργα υποδομής που προστατεύουν τη δημόσια υγεία» 


Με 101 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 253 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σύγχρονων υποδομών που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία και διασφαλίζουν καθαρό, ποιοτικό πόσιμο νερό στους πολίτες. 

Με σχεδιασμό, στρατηγική και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τονίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, στηρίζουν την ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πρόκειται για έργα χρήσιμα, έργα ουσία στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των Θεσσαλών πολιτών. Έργα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, συγχρονίζουν πόλεις και οικισμούς με την εποχή μας και ολοκληρώνουν τα δίκτυα υποδομών στα οποία η Θεσσαλία έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, με εντυπωσιακά, μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας του πολίτη. 

Η σημασία των έργων αποχέτευσης για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι σχεδόν αυτονόητη και καθοριστική για το επίπεδο διαβίωσης. Ενώ τα έργα ύδρευσης αποτελούν τα κυριότερα έργα υποδομής που υπογραμμίζουν την αξία του νερού ως πολύτιμου φυσικού αγαθού, απαραίτητου για τη διατήρηση της ζωής σε κάθε μορφή της. Αλλά και την αξία του νερού ως δημόσιου, κοινωνικού αγαθού ζωτικής σημασίας, που πρέπει όλοι μας – Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και πολίτες- να διαχειριζόμαστε με σύνεση και ορθολογισμό. 

[ads-post]

Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αφορούν έργα μεταφοράς νερού, επέκτασης δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης δικτύων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, υδρευτικές γεωτρήσεις κ.α. Ενδεικτικά, το μεγάλο έργο των δικτύων αποχέτευσης στα παράλια του νομού Λάρισας και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με 23 εκατ. ευρώ, δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ στο Δαμάσι με 6,4 εκατ. ευρώ, στο Συκούριο με 5,6 εκατ. ευρώ, στη Νίκαια με 10 εκατ. ευρώ, στην Κρανιά Ελασσόνας με 4,2 εκατ. ευρώ, σε Γιάννουλη-Φαλάνη με 3,8 εκατ. ευρώ, σε Μάνδρα-Κουτσόχερο με 3,2 εκατ. ευρώ, στο Στόμιο με 3,5 εκατ. ευρώ, σε Πυργετό-Κρανιά με 2,3 εκατ. ευρώ, δίκτυα ύδρευσης στην Αγιά, στην Ελασσόνα, σε Καρυά-Συκαμινέα, σε Κραννώνα, Μαυροβούνι, Νίκαια, Μοσχοχώρι, Κυπαρίσσια. Και ακόμη, το μεγαλύτερο έργο διανομής πόσιμου νερού στη χώρα για την ύδρευση της ανατολικής πλευράς του νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου με 54 εκ. ευρώ, το νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στην Καλαμπάκα με 4,5 εκατ. ευρώ, το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βόλου – Ν. Ιωνίας με 16,4 εκατ. ευρώ και πολλά άλλα μεγάλα και μικρότερα έργα σε όλη την Περιφέρεια. Αναλυτικά τα έργα στην ΠΕ Λάρισας: 

1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 1.341.463,41 € 

2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΑΓΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 321.030,00 € 

3.ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ – ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΒΕΛΙΚΑΣ 11.750.000,00 € 

4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ 2.280.000,00 € 

5.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ 4.960.000,00 € 

6.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ" ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ 201.285,81 € 

7.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 344.615,00 € 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 1.075.143,00 € 

9.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 2.180.000,00 € 

10. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 552.845,53 € 

11. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 1.060.000,00 € 

13. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΟ 552.000,00 € ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ 

14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ) 1.776.060,72 € 

15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ 1.690.000,00 € 

16. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ 2.177.560,97 € 

17. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 1.690.000,00 € 

18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 350.000,00 € 

19. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 1.053.495,94 € 

20. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ - ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ 3.224.000,00 € 

21. 4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΚΡΑΝΙΑΣ» 2.294.000,00 € 

22. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) ΑΓΙΑΣ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ 6.081.022,61 € 

23. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ) 3.882.440,00 € 

24. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 5.649.327,78 € 

25. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 9.756.549,40 € 

26. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4.219.574,92 € 

27. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 60.280,00 € 

28. Ηλεκτροδότηση στη θέση “ΜΑΜΑΛΗ” στο Δ.Δ. Βερδικούσιας με επέκταση ισχύος 50KVA για παροχή Νο 4» 47.387,99 € 

29. Ηλεκτροδότηση με επέκταση δικτύου ισχύος 50KVA για παροχή Νο 4 του έργου « Ηλεκτροδότηση και αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης στο Δ.Δ. Βερδικούσιας» 31.591,74 € 

30. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΜΠΕΛΙΑ" ΤΟΥ Δ.Δ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24.552,00 € 

31. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24.502,00 € 

32. Κατασκευή αγωγού σύνδεσης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης Γλαύκης και Πλατυκάμπου 129.999,99 € 

33. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ 36.912,89 € 

34. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 6.388.900,28 € 

35. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 385.000,00 € 

36. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 1.300.000,00 € 

37. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 58.561,00 € 

38. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥΚΙΑ ,Τ.Κ. ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 58.774,00 € 

39. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ 3.300.000,00 € Αναλυτικά τα έργα στην ΠΕ Καρδίτσας: 

1. ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΠΌ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ 270.014,16 € 

2. ΜΕΛΕΤΗ 2ου ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΣΟΦΑΔΩΝ -& ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 300.000,00 € 

3. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 981.230,47 € 

4. ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.900.000,00 € 

5. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΠΕΖΟΥΛΑΣ-ΝΕΡΑΙΔΑΣ- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΥΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1.870.000,00 € 

6. 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ:"ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ" ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΣΟΦΑΔΩΝ - ΠΑΛΑΜΑ 12.177.000,00 € 

7. 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ:"ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ" ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΣΟΦΑΔΩΝ - ΠΑΛΑΜΑ 29.175.600,00 € 

8. 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ" 888.348,13 € 

9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ) 356.530,00 € 

10. ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ 117.886,18 € 

11.ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 550.000,00 € 

12. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 40.000,00 € 

13.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 824.600,00 € 

14.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ 2.392.177,64 € 

15.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ. Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 262.000,00 € Αναλυτικά τα έργα στην ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων: 

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 35.000,00 € 

2.ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 350.000,00 € 

3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ , ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA) KAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 7.094.341,76 € 

4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 300.000,00 € 

5.ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ 143.037,07 € 

6.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 369.918,70 € 

7.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 3.194.400,00 € 

8.ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ ΑΠΌ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΕΚΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΟΛΟΥ 2.900.000,00 € 

9. Π.Σ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ της ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ 47.600,00 € 

10. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 355.168,80 € 

11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 871.000,00 € 

12. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ 2.781.380,82 € 

13.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 2.436.000,00 € 

14. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 233.000,00 € 

15.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 494.000,00 € 

16. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 81.300,81 € 

17.ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ 85.000,00 € 

18.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 1.955.000,00 € 

19. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΟΛΟΥ 16.416.112,00 € 

20. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ 4.284.552,84 € 

21.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 216.918,06 € 

22. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 108.389,16 € 

23. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΔΡΑΚΟΣΠΗΛΙΑ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ 304.511,52 € 

24. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 12.259.671,25 € 

25.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 20.531.200,00 € 

26.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 309.299,15 € 

27.ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ 7.287.308,62 € 


Αναλυτικά τα έργα στην ΠΕ Τρικάλων: 

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 715.447,15 € 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 546.000,00 € 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 128.350,27 € 

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ ΠΥΛΗΣ 461.788,62 € 

5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ - ΓΟΜΦΩΝ ΠΥΛΗΣ 749.593,50 € 

6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΗΚΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΦΗΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΑΣ 327.731,09 € 

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ 3.174.040,72 € 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2.474.880,72 € 

9.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ -ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.380.200,00 € 

10. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΣΙΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) 499.265,24 € 

11. ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Δ. ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΠΥΛΗΣ 201.626,02 € 

12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ ΠΥΛΗΣ 262.113,82 € 

13.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΙΤΣΑ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 545.310,27 € 

14. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 530.276,43 € 

15.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4.498.999,40 € 

16.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 216.747,97 € 

17. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 297.312,97 € 

18.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 1.562.601,62 € 

19. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Παλιό δίκτυο ύδρευσης Καλαμπάκας – Καστρακίου, Εξωτερικό δίκτυο Τ.Κ. Παναγίτσας και Γριζάνου) 5.077.435,04 € 

20. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗ 15.000,00 € 


Newsroom larisacitynews.GR


101 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης προϋπολογισμού 253 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας