Διαλύθηκε η γέφυρα "Καλατράβα" των Τρικάλων

Διαλύθηκε η γέφυρα "Καλατράβα" των Τρικάλων


Καθαιρέθηκαν τα καλώδια στήριξής της και απομένει το γκρέμισμα το οδοστρώματος.

Οι εργασίες καθαίρεσης της γέφυρας ξεκίνησαν εδώ και 15 μέρες και υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν άλλες τόσες μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως. Χρειάζεται πολύ προσοχή στην καθαίρεση του οδοστρώματος (εάν τελικά γίνει) ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του Ληθαίου από τα υλικά του.[ads-post]Η Δημοτική Αρχή Παπαστεργίου δίνει τέλος σε ένα… μνημείο της Ελλάδας της δεκαετίας του 2000, ένα έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και για το οποίο κατατέθηκαν ενστάσεις περί κακοτεχνίας.

Διαλύθηκε η γέφυρα "Καλατράβα" των Τρικάλων