Ευχαριστήρια επιστολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κων/νος Κούμας»

Ευχαριστήρια επιστολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κων/νος Κούμας»


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Κατσαούνη για την αγορά – δωρεά πενήντα επτά (57) βιβλίων στη βιβλιοθήκη μας, στη μνήμη του Δημήτρη Κατσαούνη, αντιπροέδρου του εφορευτικού συμβουλίου της βιβλιοθήκης, εκπαιδευτικού και συναδέλφου.Ο Δημήτρης Κατσαούνης, με την αγάπη του για το βιβλίο, με την ευρυμάθεια και την καλλιέργεια που τον χαρακτήριζε, αγωνίστηκε με πάθος για την αναβάθμιση του ρόλου και για τον εμπλουτισμό των δράσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, προς όφελος του κοινού της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής.

[ads-post]

Με την ευγενική τους προσφορά, οι οικείοι του συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της βιβλιοθήκης μας και στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
"Κωνσταντίνος Κούμας"
28ης Οκτωβρίου 9 Τ.Κ. 41223 τηλ. 2410 533390

Newsroom larisacitynews.GR


Ευχαριστήρια επιστολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κων/νος Κούμας»