Στην πρόσληψη 35 συμβασιούχων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων

Στην πρόσληψη 35 συμβασιούχων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων


Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πρόσληψη 35 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων.

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η έγκριση των οποίων δόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου η δημοτική αρχή θα καταθέσει την πρότασή της για τον καθορισμό των ειδικοτήτων και την κατανομή τους στις υπηρεσίες.

[ads-post]

Αναλυτικά η προτεινόμενη κατανομή:

 • ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 (Δ/νση Πρόνοιας)
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1 (Δ/νση Πρασίνου)
 • ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 4(Δ/νση Πρασίνου)
 • ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 3 (Δ/νση Πρασίνου)
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 (Δ/νση Πρασίνου)
 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 (Δ/νση Πρασίνου)
 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3 (Δ/νση Δημοτικού Αμαξοστασίου)
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΖΩΩΝ (ΣΚΥΛΙΩΝ) 1 (Δ/νση Πρασίνου)
 • ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1 (Δ/νση Δημοτικού Αμαξοστασίου)
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Δ/νση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων)
 • ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1(Δ/νση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων)
 • Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ) 2 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
 • ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1(Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
 • ΠΕ ΧΟΡΕΥΤΗΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ 1(Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
 • ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ – ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
 • ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
 • ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 3 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
 • ΔΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
Στην πρόσληψη 35 συμβασιούχων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων