Τα 10 σημεία SOS των 120 δόσεων - Τι πρέπει να προσέξετε

Τα 10 σημεία SOS των 120 δόσεων - Τι πρέπει να προσέξετε


Τα 10 πιο σημαντικά σημεία της νέας βελτιωμένης ρύθμισης των «120 δόσεων» τα οποία πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι οφειλέτες του Δημοσίου, παρουσιάζει το money-money.gr. Η νέα ρύθμιση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, παρέχει πλήθος δυνατοτήτων αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές με άκρως ευνοϊκούς όρους. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 χωρίς να αποκλείεται παράτασή της μέχρι το τέλος του 2019.

Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές και πρέπει να προσεχθούν από τους φορολογούμενους, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων τους οφειλέτες.

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό, είναι η πρόσθετη μείωση τόκων και προσαυξήσεων, εάν ο οφειλέτης πληρώσει μεγαλύτερη προκαταβολή η οποία θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με δύο δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, ποσό ίσο με την προκαταβολή θα αφαιρεθεί από τους τόκους και τις προσαυξήσεις.
Ένα άλλο σημείο είναι οι κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί σε μεγάλο αριθμό οφειλετών. Ο νόμος ορίζει ότι το ποσό των κατασχέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των δόσεων της ρύθμισης, εφόσον όμως η αρμόδια ΔΟΥ δεν έχει συμψηφίσει τα κατασχεμένα ποσά με τις οφειλές. Δεδομένου ότι οι τράπεζες πρώτα δεσμεύουν τα ποσά της κατάσχεσης από τους λογαριασμούς και τα αποδίδουν στη ΔΟΥ μετά από ημέρες, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν τα ποσά που η τελευταία έχει δεσμεύσει στους λογαριασμούς έχουν αποδοθεί στη ΔΟΥ ή εάν είναι σε εκκρεμότητα και να «συγχρονίσουν» ανάλογα την αίτηση ρύθμισης, έτσι ώστε η απόδοση να γίνει τη στιγμή που θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.

Μετά τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων, οι οφειλέτες μπορούν να άρουν την κατάσχεση, ύστερα από την καταβολή της πρώτης δόσης.

[ads-post]

Τα σημεία της νέας ρύθμισης που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα είναι τα εξής:

1) Κάθε οφειλέτης που επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση έχει το δικαίωμα να καταβάλει ένα μέρος της οφειλής του ως προκαταβολή και να γλιτώσει από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης πληρωμής συνολικού ποσού ίσου με την προκαταβολή. Το ποσό της προκαταβολής που θα επιλέξει να πληρώσει θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με δύο μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης.

Για να δηλώσει το ποσό της προκαταβολής που θέλει να πληρώσει θα πρέπει, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, να επιλέξει πρώτα το πρόγραμμα ρύθμισης και τον αριθμό δόσεων που θέλει και, στη συνέχεια, να πατήσει το πλήκτρο "Υπολογισμός ποσού Δόσης". Κατόπιν, πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο «Προκαταβολή» που εμφανίζεται, το ποσό προκαταβολής, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που επέλεξε. Τέλος, πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Επανυπολογισμός ποσού δόσης» ώστε να εμφανιστεί ο αριθμός δόσεων και το ποσό μηνιαίας δόσης, όπως διαμορφώθηκαν λόγω της προκαταβολής.


2) Οφειλέτης που έχει ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των «120 δόσεων» (του ν. 4611/2019), όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και ψηφιστεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους από την προηγούμενη κυβέρνηση, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση προκειμένου να επαναρυθμιστεί η οφειλή του με βάση τους πιο ευνοϊκούς όρους της νέας βελτιωμένης ρύθμισης. Αυτό μπορεί να το κάνει εισερχόμενος στην εφαρμογή του TAXΙSnet για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και επιλέγοντας, στη συνέχεια, το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν.4611/2019».


Ειδικότερα:

α) Οφειλέτης που έχει υπαγάγει τις οφειλές του στη ρύθμιση των «120 δόσεων» (του ν.4611/2019) όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και ψηφιστεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους από την προηγούμενη κυβέρνηση, και πληρώνει ποσό μηνιαίας δόσης 30 ευρώ (λόγω του ισχύοντος τότε ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης) μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση προκειμένου να υπαχθεί σε ρύθμιση με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στον οποίο θα ρυθμιστεί η οφειλή του θα είναι μεγαλύτερος. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, εφόσον ο οφειλέτης εισέλθει στην εφαρμογή του TAXΙSnet για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και επιλέξει το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν.4611/2019».

β) Οφειλέτης που έχει ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των «120 δόσεων» (του ν. 4611/2019), όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και ψηφιστεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους από την προηγούμενη κυβέρνηση, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση προκειμένου να δηλώσει την πληρωμή ποσού προκαταβολής και να γλιτώσει σημαντικού ύψους ποσά τόκων και προσαυξήσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 7. Αυτό μπορεί να το κάνει εισερχόμενος στην εφαρμογή του TAXΙSnet για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και επιλέγοντας, στη συνέχεια, το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν.4611/2019».

γ) Οφειλέτης που έχει υπαγάγει τις οφειλές του στη ρύθμιση των «120 δόσεων» (του ν.4611/2019) όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και ψηφιστεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους από την προηγούμενη κυβέρνηση, εφόσον ελέγχθηκε φέτος από την Εφορία και του επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2013-2017 μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση προκειμένου να εντάξει στη ρύθμιση και τις οφειλές αυτές. Τη δυνατότητα αυτή την έχει εφόσον εισέλθει εφόσον εισέλθει στην εφαρμογή του TAXΙSnet για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και επιλέξει το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν.4611/2019» και το πεδίο με το "ποσό των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά την 31.12.2018".


3) Όσοι οφειλέτες υπαχθούν στη ρύθμιση των «120 δόσεων» και έχουν ήδη δεσμευμένους τους τραπεζικούς λογαριασμούς για τις απλήρωτες οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες εντάχθηκαν στη ρύθμιση, θα επωφεληθούν με ένα σημαντικό ευεργέτημα: οι λογαριασμοί τους θα αποδεσμευθούν, εφόσον εισέλθουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet και λάβουν Βεβαίωση Αποδέσμευσης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο στις τράπεζες στις οποίες τηρούν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Ανάλογο ευεργέτημα θα έχουν και οι ενταγμένοι στη ρύθμιση οφειλέτες εναντίον των οποίων έχει ληφθεί το μέτρο της κατάσχεσης των μισθών ή των συντάξεών τους στα χέρια αυτών που τους τα καταβάλουν. Για τους οφειλέτες τους, οι κατασχέσεις στους μισθούς ή τις συντάξεις τους θα σταματήσουν, εφόσον εισέλθουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet και λάβουν Βεβαίωση Αποδέσμευσης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο στον εργοδότη ή στο ασφαλιστικό ταμείο, κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, η αποδέσμευση, θα ισχύει μόνο για τα ποσά καταθέσεων ή εισοδημάτων που δικαιούνται να λάβουν οι οφειλέτες από τη στιγμή της κοινοποίησης της Βεβαίωσης και όχι για ποσά που ήδη έχουν δεσμευθεί και κατασχεθεί.

Προϋπόθεση για να επωφεληθούν του ευεργετήματος αυτού όλοι οι παραπάνω οφειλέτες είναι να έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και να έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον την 1η δόση αυτής ή την προκαταβολή.


4) Στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των «120 δόσεων» υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31-12-2018, εφόσον έχουν βεβαιωθεί και καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (είτε με αναστολή πληρωμής είτε με ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης). Επιπλέον, στη ρύθμιση είναι δυνατό να υπαχθούν και:

• Οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης
• Οφειλές που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση του ν.4152/2013 που προβλέπει εξόφληση σε 12 - 24 δόσεις.
• Οφειλές που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση του ν.4174/2013 που προβλέπει εξόφληση σε 12 - 24 δόσεις.
• Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις οι οποίες χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών.
• Οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31-12-2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά την 31-12-2018.


5) Για να ενταχθεί ένα φυσικό πρόσωπο στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της πενταετίας 2014-2018 (για τα εισοδήματα των ετών 2013-2017). Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω έτη, στην αίτηση υπαγωγής θα πρέπει να αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Για τα νομικά πρόσωπα τίθεται επίσης ως προϋπόθεση η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της πενταετίας 2014-2018. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το έτος διακοπής εργασιών.


6) Από τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση εξαιρούνται:
• Οφειλέτες που κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
• Οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. οφειλές που προκύπτουν λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών) ή που απαγορεύεται η ρύθμισή τους από άλλους νόμους.
• Οφειλές που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων των νόμων 4305/2014 και 4321/2015 ή σε σύμβαση/ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού, ακόμη κι αν απώλεσαν τις ρυθμίσεις αυτές μετά την 6η-5-2019 (ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου του αρχικού νόμου της ρύθμισης, του ν. 4611/2019).


7) Ανάλογα με την κατηγορία των αιτούντων οφειλετών, οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν είναι οι εξής:

A) Στα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είχαν συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ κατά το έτος 2017, παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των οφειλών έως και σε 120 δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

B) Στα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολικό ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ κατά το έτος 2017, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) και υπό ορισμένους περιορισμούς.

Ειδικότερα, για τους οφειλέτες αυτούς, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση τα ακόλουθα «βήματα»:

1ο βήμα: Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το ετήσιο ποσό καταβολών κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών που ανέρχονται σε:

α) 4%, για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ,
β) 6%, για το τμήμα του εισοδήματος από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ,
γ) 8%, για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ,
δ) 10%, για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ,
ε) 12% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ,
στ) 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ,
ζ) 20% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ,
η) 25%, για το τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 100.000 ευρώ.

Κάθε ένα από τα παραπάνω ποσοστά συντελεστών μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής:

αα) κατά μία (1) μονάδα για ένα τέκνο,
ββ) κατά δύο (2) μονάδες για δύο τέκνα,
γγ) κατά τρεις (3) μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το ποσό που προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας (το άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος επί τους αντίστοιχους συντελεστές) είναι το «ετήσιο ποσό καταβολών» το οποίο αντιστοιχεί στο εισόδημα κάθε οφειλέτη.

2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται με τον αριθμό 12 και έτσι ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής. Π.χ. αν από τη διαίρεση αυτή προκύπτει πηλίκο 25,89, τότε το πλήθος των δόσεων ορίζεται σε 25.

4ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με τον ακέραιο αριθμό των δόσεων που προέκυψε από τα προηγούμενα βήματα και έτσι προκύπτει το ύψος κάθε μηνιαίας δόσης.


Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:
 • το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 20 ευρώ.
 • ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18
 • ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων ορίζεται περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 360 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οφειλής, το ποσό αυτής θα διαιρείται με το 20 και τυχόν υπόλοιπο της διαίρεσης θα συνιστά το ποσό της τελευταίας μηνιαίας δόσης, η οποία θα προστίθεται στον ακέραιο αριθμό των δόσεων που θα προκύπτει από τη συγκεκριμένη διαίρεση. Π.χ. χρέος 310 ευρώ μπορεί να ρυθμιστεί σε 15 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ εκάστη συν μία μηνιαία δόση των 10 ευρώ (310 : 20 = 15 με υπόλοιπο 10)

Γ) Στα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. - Ελεγκτικά Κέντρα), χορηγείται αποκλειστικά ρύθμιση έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης πληρωμής είτε σε δόσεις με απαλλαγές από τόκους και προσαυξήσεις, οι οποίες κλιμακώνονται ως εξής:
α) 95%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις,
β) 85%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις,
γ) 80%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις,
δ) 75%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις,
ε) 45%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις,
στ) 30%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις,
ζ) 20%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις,
η) 15%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις,
θ) 10%, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί σε 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Δ) Στα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. - Ελεγκτικά Κέντρα) και με οφειλές από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, παρέχεται ρύθμιση σε έως 36 δόσεις υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.

Ε) Στα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. - Ελεγκτικά Κέντρα) και με οφειλές που προέρχονται από τακτική αιτία (π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ.) παρέχεται ρύθμιση σε έως 24 δόσεις, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ. 


8) Για να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο λαμβάνονται υπόψη όλα ανεξαιρέτως τα δηλωθέντα εισοδήματα του έτους 2017, δηλαδή ακόμη και τα αυτοτελώς φορολογηθέντα καθώς και αυτά τα οποία απαλλάχθηκαν από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Τα εισοδήματα αυτά είναι: αναδρομικά που επιστράφηκαν σε συνταξιούχους ως παρανόμως παρακρατηθείσες εισφορές υγειονομικής περίθαλψης και δηλώθηκαν εφάπαξ ως εισοδήματα του έτους 2017, τόκοι καταθέσεων, επιδόματα επικινδυνότητας, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδόματα τέκνων, προνοιακά επιδόματα και συντάξεις αναπήρων, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αγροτικές επιδοτήσεις, κέρδη από μετοχές, ομόλογα, ρέπος κ.λπ.

Ο όρος αυτός κρύβει μια μεγάλη παγίδα καθώς έχει ως συνέπεια μεγάλος αριθμός οφειλετών να εμφανίζεται με τεχνητά «φουσκωμένα» ετήσια εισοδήματα και έτσι να μην μπορεί να εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό και χαμηλά ποσά μηνιαίων δόσεων για την εξόφληση των οφειλών του.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στις οποίες μπορεί να εξοφλεί τα χρέη του κάθε οφειλέτης προσδιορίζεται με βάση το άθροισμα όλων ανεξαιρέτως των ατομικών πραγματικών εισοδημάτων του έτους 2017. Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη όλα τα ποσά εισοδημάτων του 2017 που έχουν φορολογηθεί ή απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος ή έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς, ακόμη κι αυτά που απαλλάχθηκαν ή εξαιρέθηκαν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι στο συνολικό ατομικό εισόδημα του οφειλέτη, από το ύψος του οποίου εξαρτάται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, συμπεριλαμβάνονται (εκτός από τυχόν μισθούς, συντάξεις, κέρδη από επιχειρήσεις, αγροτικά εισοδήματα και ενοίκια) και οι παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων:
 • Οι μισθοί, οι συντάξεις και τα ποσά της πάγιας αντιμισθίας των ολικά τυφλών ή κινητικά αναπήρων σε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και όλων των άλλων αναπήρων σε ποσοστό 80% και άνω.
 • Το εξωιδρυματικό επίδομα καθώς και όλα τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται μηνιαίως σε αναπήρους.
 • Οι αποζημιώσεις απολύσεων.
 • Τα επιδόματα τέκνων που έχουν χορηγηθεί από τον ΟΠΕΚΑ, κατόπιν υποβολής των αιτήσεων Α21.
 • Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
 • Όλα τα επιδόματα ανεργίας.
 • Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
 • Τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν το 2017 περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι ως επιστροφές εισφορών υγειονομικής περίθαλψης που τους είχαν παρακρατηθεί παράνομα.
 • Η διατροφή της συζύγου και των τέκνων.
 • Οι συντάξεις των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων που υπέστησαν εγκαύματα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
 • Το εξωϊδρυματικό επίδομα καθώς και όλα τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται μηνιαίως σε αναπήρους.
 • Τα επιδόματα των αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
 • Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 65%.
 • Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 KW.
 • Τα κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθρο 71Α ν.4172/2013).
 • Οι τόκοι καταθέσεων.
 • Οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
 • Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
 • Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια.
 • Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).
 • Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
 • Όλες οι αγροτικές εισοδηματικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.
 • Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
 • Τα κέρδη από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιρειών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.
 • Τα κέρδη που προκύπτουν κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά έχουν διακρατηθεί μέχρι τη λήξη τους.
 • Τα μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.
 • Οι αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος.

Ο συνυπολογισμός όλων των παραπάνω ποσών στο ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης έχει ως συνέπεια πολλοί οφειλέτες να εμφανίζονται με εξωπραγματικού ύψους εισοδήματα και, ενώ στην πραγματικότητα έχουν ανάγκη από μεγάλο αριθμό και χαμηλά ποσά μηνιαίων δόσεων για να καταφέρουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, να μην καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη ρύθμιση.


9) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οφειλέτης που είναι φυσικό πρόσωπο επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθμιση να καταβάλει την οφειλή του σε μικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς των παραπάνω παραγράφων 4Α και 4Β, δικαιούται μείωσης των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής:

α) για ποσοστό απομείωσης δόσεων 20%, μείωση 15%,
β) για ποσοστό απομείωσης δόσεων 30%, μείωση 25%,
γ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων 40%, μείωση 35%,
δ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων 50%, μείωση 45%,
ε) για ποσοστό απομείωσης δόσεων 60%, μείωση 55%,
στ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων 70%, μείωση 75%,
ζ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων 80%, μείωση 85%,
η) για ποσοστό απομείωσης δόσεων 90%, μείωση 90%,
θ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, διαγράφεται το σύνολο των τόκων και των προσαυξήσεων.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, θα δικαιούται απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.


10) Για όσους οφείλουν ποσά άνω των 3.000 ευρώ και κατά το έτος 2017 είχαν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ, η ρυθμιζόμενη οφειλή επιβαρύνεται με τόκους, που υπολογίζονται με βάση ετήσιο επιτόκιο 5%. Από τις 30-9-2019 το επιτόκιο θα μειωθεί στο 3% και οι μέχρι τότε ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα επανυπολογιστούν τότε αυτόματα με το μειωμένο επιτόκιο.


Πηγή: www.money-money.grΤα 10 σημεία SOS των 120 δόσεων - Τι πρέπει να προσέξετε