Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα το βράδυ για το Larissa Night Run στη Λάρισα

Κλειστοί δρόμοι το βράδυ του Σαββάτου για το Larissa Night Run στη Λάρισα


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αλ. Παπαναστασίου, Κύπρου, Ηφαίστου, Βενιζέλου, Κενταύρων, Νικηταρά, Αγίας Μαρίνης, 25ης Μαρτίου, 31ης Αυγούστου, Καλλιθέας, Αθηνάς, Θέτιδος, Γρηγορίου Λαμπράκη, Νέα Περιφερειακή Κοζάνης, Ηρώων Πολυτεχνείου, Λαγού, Κραννώνος, θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο (12-10-2019) κατά τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου με την ονομασία (larissa night run).

[ads-post]

Αναλυτικά, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος, στις Οδούς:

1. Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ο Υ Μ Ε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος, στις Οδούς:

α. Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Παπακυριαζή και Κύπρου,
β. Κύπρου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Θέτιδος και 23ης Οκτωβρίου,
γ. Ηφαίστου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μανωλάκη και Κενταύρων,
δ. Μανωλάκη στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κύπρου και Βενιζέλου (Κυκλικός Κόμβος) και
ε. Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αμαλίας και Υιλελλήνων,
στ. Κενταύρων, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ηφαίστου και Κύπρου,
ζ. Νικηταρά, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 23ης Οκτωβρίου και Αγίας Μαρίνης,
η. Αγίας Μαρίνης, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Νικηταρά και 25ης Μαρτίου,
θ. 25ης Μαρτίου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αγίας Μαρίνης και Αμαλίας,
ι. 31ης Αυγούστου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Αμαλίας,
ια. Καλλιθέας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κενταύρων και Αθηνάς,
ιβ. Αθηνάς, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καλλιθέας και Θέτιδος,
ιγ. Θέτιδος, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καραθάνου και Κύπρου,
ιδ. Γρηγορίου Λαμπράκη, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γέφυρα Λαμπράκη και Νέα Περιφερειακή Οδός Κοζάνης,
ιστ. Νέα Περιφερειακή Οδός Κοζάνης, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κυκλικό Κόμβο Αεροδρομίου,
ιζ. Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κυκλικός Κόμβος Αεροδρομίου και Σρικάλων,
ιη. Λαγού, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σρικάλων και Κραννώνος και
ιθ. Κραννώνος, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαγού και Θέτιδος, το Σάββατο (12-10-2019) και ώρα 19:00΄εώς πέρατος, λόγω τέλεσης του 1ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου, με την επωνυμία «larissa night run» που διοργανώνει η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Θεσσαλίας.

Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών και σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Κλειστοί δρόμοι το βράδυ του Σαββάτου για το Larissa Night Run στη Λάρισα