Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λάρισα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λάρισα


Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, την Κυριακή 13-10-2019, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων:

«Απαγορεύουμε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος στην ενταύθα οδό Μ. Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των Κύπρου και Κούμα, την Κυριακή (13-10-2019) και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Λουδία και Θεοφράστου, σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων».[ads-post]

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λάρισα