Σύγχρονος χορός για όλους στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου

Σύγχρονος χορός για όλους στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου


Νέα τμήματα σύγχρονου χορού ξεκινούν στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου με στόχο να καλύψουν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες εκπαίδευσης ενός διευρυμένου κοινού.

Συγκεκριμένα την Τρίτη 29 Οκτωβρίου ξεκινάει το τμήμα σύγχρονου χορού για εφήβους/νέους (κάθε Τρίτη και Πέμπτη 21.00-22.00) και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου ξεκινάει τμήμα σύγχρονου χορού, ανοιχτού επιπέδου, για ενήλικες (κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 15.30-16.30).

[ads-post]

Πληροφορίες και εγγραφές στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου (τηλέφωνο 2410256464, Γεωργιάδου 53, Μύλος του Παππά)
Σύγχρονος χορός για όλους στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου