"Κόκκινη κάρτα" από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην χριστουγεννιάτικη αγορά Καλαμπάκας

"Κόκκινη κάρτα" από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην χριστουγεννιάτικη αγορά Καλαμπάκας


Κοκκινη κάρτα έβγαλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Θεσσαλίας στο σχέδιο της δημοτικής αρχής Μετεώρων, να δημιουργήσει στην πλατεία Δημουλά χριστουγεννιάτικη αγορά
Ειδικότερα με απόφαση που υπογράφει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος κ. Νικόλαος Ντίτορας αναφέρει:

«Ακυρώνουμε την αριθμ.210/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων αναφορικά με έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας χριστουγεννιάτικης αγοράς Δήμου Μετεώρων έτους 2019 και κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.
Κατά της απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση.»

[ads-post]

Κατόπιν αυτού από πλευράς Δήμου απομακρύνθηκε το ένα ξύλινο σπιτάκι που ήταν εδώ και καιρό τοποθετημένο στην πλατεία Δημουλά ενώ τα υπόλοιπα που είχαν παραγγελθεί και κατασκευαστεί φαίνεται πως δεν θα χρησιμοποιηθούν μετά την εξέλιξη αυτή.

Εκτός και αν η Δημοτική Αρχή αποφασίσει κάτι διαφορετικό λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου και τα τοποθετήσει κάπου αλλού.

Πηγή: www.trikaladay.gr


"Κόκκινη κάρτα" από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην χριστουγεννιάτικη αγορά Καλαμπάκας