24ωροι αποκλεισμοί κυκλοφορίας για διαβάσεις γεφυρών στην ΠΑΘΕ

24ωροι αποκλεισμοί κυκλοφορίας για διαβάσεις γεφυρών στην ΠΑΘΕ


Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά στη ΠΑΘΕ η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας λόγω επισκευών. 

[ads-post]

Πιο αναλυτικά αναφέρει:

Αποφασίζουμε τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την επισκευή των τεχνικών 93R (χ.θ. 333+720), 95R (χ.θ. 335+650), 99R (χ.θ. 338+880), 100R (χ.θ. 340+370) και 104R (χ.θ. 343+500), τα οποία αποτελούν Κάτω Διαβάσεις του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, με πλήρη αποκλεισμό των κάτω διαβάσεων, των τεχνικών 93R, 95R, 99R, 100R και 104R, καθ’ όλο το 24ωρο, σε εκτέλεση των ανωτέρω (β) και (γ) σχετικών εγγράφων και για το παρακάτω χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα:
  • Για το τεχνικό 95R: από την Tετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 έως και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.
  • Για το τεχνικό 93R: από την Tετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 έως και την Κυριακή 01Δεκεμβρίου 2019 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.
  • Για το τεχνικό 99R: από την Tετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 έως και την Κυριακή 08 Δεκεμβρίου 2019 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.
  • Για το τεχνικό 100R: από την Tετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 έως και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.
  • Για το τεχνικό 104R: από την Tετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 έως και το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.
– Οι παραπάνω Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με το Σχέδιο 3.1.4 (Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης) του Παραρτήματος Γ’ των ΟΜΟΕ ΢ΕΕΟ – ΥΕΚ 905/20.05.2011.
– Η κίνηση των οχημάτων στην οποία γίνεται αποκλεισμός θα πραγματοποιείται από εναλλακτικές διαδρομές, καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού του τεχνικού.


24ωροι αποκλεισμοί κυκλοφορίας για διαβάσεις γεφυρών στην ΠΑΘΕ