Εκπνέει αυριο η προθεσμία για τους 25 συμβασιούχους στον Δήμο Λαρισαίων

Εκπνέει αυριο η προθεσμία για τους 25 συμβασιούχους στον Δήμο Λαρισαίων


Την πρόσληψη 25 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Λαρισαίων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2 μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (21 θέσεις) και υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (4 θέσεις) .

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου(Εκσκαφέας –Φορτωτής) (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Μηχανημάτων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (1 θέση)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου-Εκσκαφέας (1 θέση)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρου) (1 θέση)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (5 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου Αυτοκινούμενος Αεροσυμπιεστής –Κομπρεσέρ (1 θέση)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου-Φορτωτής (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών Φορτηγών χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (1 θέση)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών(αυτοκινήτων) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Λιπαντών (1 θέση)
 • ΔΕ Τορναδόρων(Πρακτικών Μηχανικών) (1 θέση)
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (1 θέση)
 • ΥΕ Εργατών (περισυλλογής αδέσποτων ζώων) (1 θέση)
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κυνοκομείου (1 θέση)
 • ΥΕ Φυλάκων (2 θέσεις)
[ads-post]

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.

Πηγή: www.workenter.gr
Εκπνέει αυριο η προθεσμία για τους 25 συμβασιούχους στον Δήμο Λαρισαίων