Υπενθύμιση για οφειλές ΓΕΜΗ από το Επιμελητήριο Λάρισας

Υπενθύμιση για οφειλές ΓΕΜΗ από το Επιμελητήριο Λάρισας


Το Επιμελητήριο Λάρισας καλεί όλους τους Υπόχρεους ΓΕΜΗ είτε είναι μέλη του Επιμελητηρίου είτε όχι να προβούν ΑΜΕΣΑ στην τακτοποίηση των οφειλών τους ΓΕΜΗ 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει, υφίσταται η υποχρέωση των επιχειρήσεων, να καταβάλουν στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους το αντίστοιχο (κατά νομική μορφή) τέλος τήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ και στην περίπτωση που, κάποιος υπόχρεος, δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες το παραπάνω τέλος, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ εκ του Νόμου να αποστείλουν τα εν λόγω τέλη στη φορολογική διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

Τα τέλη του ΓΕΜΗ είναι ετήσια και καθορίζονται ανά νομική μορφή ως κάτωθι:
  • ΑΤΟΜΙΚΗ: 30ευρώ
  • ΟΕ/ΕΕ: 80ευρώ
  • ΙΚΕ: 100 ευρώ
  • ΕΠΕ: 150 ευρώ
  • ΑΕ: 320 ευρώ

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο ΓΕΜΗ μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.ge από όπου τυπώνετε τους κωδικούς πληρωμής. 

[ads-post]

Τονίζουμε ότι τα ανωτέρω ΤΕΛΗ δεν δύναται να πληρωθούν στο ταμείο του Επιμελητηρίου αλλά μόνο ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω οποιουδήποτε web baking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ, είτε στα ταμεία των Τραπεζών.
Υπενθύμιση για οφειλές ΓΕΜΗ από το Επιμελητήριο Λάρισας