Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη 21 δημοσίων έργων 4,2 εκατ. ευρώ στην Π.Ε. Λάρισας

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη 21 δημοσίων έργων 4,2 εκατ. ευρώ στην Π.Ε. Λάρισας

Έργα 28,4 εκατ. ευρώ φέρνει το Leader στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 των δημοσίων έργων του Leader ν. Λάρισας, για τα οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης. 

Πρόκειται για 21 έργα στο νομό Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ.

«Τα έργα δημοσίου χαρακτήρα του Leader που εντάσσουμε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συμβάλουν με καθοριστικό τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για έργα υποδομών όπως παιδικοί σταθμοί, έργα οδοποιίας, υποδομές αναψυχής και αναπλάσεις χώρων εντός των οικισμών, έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων με μεγάλη απήχηση και προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τα χωριά, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να μείνουν στην ύπαιθρο και στηρίζει κάθε προσπάθεια που διατηρεί άσβεστη τη λαϊκή μας παράδοση και κληρονομιά». 

[ads-post]

Αναλυτικά τα έργα που εντάχθηκαν είναι τα εξής:


Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη 21 δημοσίων έργων 4,2 εκατ. ευρώ στην Π.Ε. Λάρισας