Ολοκληρώθηκε η πληρωμή σχεδόν 115 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για Αγροπεριβαλλοντικά

Ολοκληρώθηκε η πληρωμή σχεδόν 115 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για Αγροπεριβαλλοντικά


Από τις 29/11/2019 έως τις 02/12/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές συνολικού ύψους 114.631.968,21 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν σε νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, κομφούζιο, γενετικούς πόρους κ.α.

[ads-post]

Αναλυτικά οι πληρωμές είναι οι εξής:


Ολοκληρώθηκε η πληρωμή σχεδόν 115 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για Αγροπεριβαλλοντικά