ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ: Με σταθερά βήματα στο δρόμο της Ανάπτυξης


Στην πρώτη θητεία η δημοτική αρχή μας κατάφερε με καίριες παρεμβάσεις να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης στο Δήμο, να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών (καθαριότητα, πράσινο κ.λπ.), να εξορθολογήσει περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του Δήμου. υτές είναι ενδεικτικά μερικές από τις πάμπολλες παρεμβάσεις μας που πήγαν το Δήμο Κιλελέρ βήματα μπροστά.

Στη νέα μας θητεία στόχος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων με στόχο την Ανάπτυξη.


ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ

Στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας τις τελευταίες δεκαετίες, η δυναμική του πρωτογενούς τομέα οδήγησε, εκτός των άλλων, στην ίδρυση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων.
Παράλληλα, η θέση του Δήμου μας ως προς την πόλη της Λάρισας, και η διέλευση από το εσωτερικό του των κυριότερων οδικών αξόνων της περιοχής, οδήγησε στην σταδιακή μετεγκατάσταση κατοίκων της Λάρισας στους κοντινούς οικισμούς του Δήμου και στην ίδρυση πολλών νέων επιχειρήσεων που δεν είχαν σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Εκτιμούμε ότι σύντομα οι τάσεις αυτές της μετεγκατάστασης και ιδίως της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, στην προοπτική της ανάπτυξης, θα αυξηθούν και για το λόγο αυτό η δημοτική αρχή κινείται μεθοδικά προς την κατεύθυνση του καθορισμού των χρήσεων γης και της πολεοδόμησης των οικισμών όπου υπάρχει ζήτηση για κατοικία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και σαφές σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα γνωρίζει ο κάθε επαγγελμα τίας σε ποιο σημείο μπορεί να ιδρύσει την επιχείρησή του, καθορίζοντας ζώνες χω ροθέτησης οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, προστατεύοντας παράλληλα τους αγρότες, που αποτελούν σήμερα την πλειονότητα στο Δήμο μας.
Προς την κατεύθυνση αυτή ενεργούμε για την υλοποίηση του Γενικού Πολεοδομι κού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νί καιας, την ολοκλήρωση του σχεδίου πόλεως της Νίκαιας, την θεσμοθέτηση των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Ορ γάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου και σύντομα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα προχωρήσουμε με ανάλογα σχέδια και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.


Ύδρευση

Στις αρχές μιας νέας δεκαετίας θα ήταν παράλογο να μιλάμε για ανάπτυξη στον μεγαλύτερο σε καλλιεργήσιμη γη αγρο τικό Δήμο της χώρας εάν δεν είχαμε επι λύσει το χρόνιο πρόβλημα της ύδρευσης
που ταλάνιζε μια σειρά από κοινότητες του Δήμου μας.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε μεθοδικά και δώσαμε οριστικές λύσεις κάνοντας ταυτόχρονα καταγραφή των δι κτύων σε όλο το δήμο με ταυτόχρονη δη μοπράτηση του συστήματος της τηλεμετρίας για την υδροδότηση, η οποία πλέον θα μπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά.


Οδοποιία

Στόχος σε αυτή τη θητεία είναι να καταφέρουμε μέσω έργων να επικοινωνήσουν καλύτερα οι οικισμοί των δήμου μας μεταξύ τους. Η έκταση του Δήμου όπως γνωρίζετε είναι μεγάλη όπως επίσης και οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Στόχος της δημοτικής αρχής στα πλαίσια της ανάπτυξης που σχετίζεται με τις γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές προϊόντων είναι η κατασκευή επαρχιακών και αγροτικών δρόμων οι οποίοι θα μειώσουν τον φόρτο των κεντρικών οδών,
κυρίως από τα αγροτικά μηχανήματα. Γνωρίζουμε οι απαιτήσεις των σύγχρονων αγροτικών καλλιεργειών είναι πολλαπλές.
Μια από αυτές είναι η προσέγγιση των αγροκτημάτων μέσω ασφαλών και ευκολοπροσβάσιμων δρόμων. Αυτό είναι ένα έργο πνοής για την επικοινωνία των κοινοτήτων και των επαγγελματικών κατηγοριών. Τέτοιους δρόμους σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κιλελέρ.


[ads-post] 


Πρωτογενής τομέας

Ασχολούμαστε ακόμη περισσότερο με τα ζητήματα της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Έχουν τελειώσει οι μελέτες και έχουν τρέξει τα τέσσερα μεγάλα έργα για υπογειοποίηση του συνόλου του αρδευτικού συστήματος. Δημοπρατήθηκε η σύνταξη της μελέτης για την ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα. Θέλουμε να αυξήσουμε με αυτό το έργο την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα πράγμα που ημαίνει χαμηλότερο κόστος άντλησης του νερού και κατ’ επέκταση μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Θέλοντας να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα παραγωγής στοχεύουμε να λειτουργήσουμε μονάδα βιοαερίου και μονάδα φωτοβολταϊκών για να συμψηφίσουμε το ρεύμα του δήμου
εξοικονομώντας χρήματα (Net metering).
Το βιοαέριο επίσης θα συμβάλλει εξοικονόμηση χρημάτων αλλά παράλληλα θα ανοίξει και τον δρόμο για την αξιοποίηση του άχυρου για την οποία έχουμε ήδη κάνει κινήσεις. Αναθέσαμε την μελέτη βιωσιμότητας και των δύο έργων. Αναμένουμε μέσα στο Φεβρουάριο να έχουμε την μελέτη στα χέρια μας και από εκεί ξεκινούμε τις διαδικασίες που χρειάζονται για την κατασκευή και των δύο πρότζεκτ.
Μια τέτοια μονάδα προβλέπεται να αποφέρει έσοδα στους αγρότες και θα απαλλάσσει το περιβάλλον από τις συνέπειες τη καύσης του άχυρου. Και φυσικά δε μιλάμε μόνο για τα άχυρο αλλά για όλα τα οργανικά υπολείμματα από τις αγροτικές εργασίες και ότι απομένει μετά την συγκομιδή των προϊόντων.