Τι διασώζεται με τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ για το 2020

Τι διασώζεται με τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ για το 2020


Ο ΣΕΒ ανακοίνωσε πως υπέγραψε με τη ΓΣΕΕ και από κοινού με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Το επίδομα γάμου που αντιστοιχεί στο 10% του μικτού κατώτατου μισθού, άδειες μητρότητας και άλλες θεσμικές παροχές διασώζει η Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2020 που υπεγράφη από την Διοίκηση της ΓΣΕΕ, το ΣΕΒ και τους άλλους εργοδοτικούς φορείς και κατατέθηκε χθες στο υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με την νέα Εθνική Σύμβαση «το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών όρων της ΕΓΣΣΕ 2018 διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν σήμερα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020».

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είχε παραταθεί με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας μέχρι 31/12/2019 καθώς η ΓΣΕΕ εξακολουθεί να τελεί υπό διορισμένη διοίκηση μετά τη διπλή αποτυχία διεξαγωγής του εκλογαπολογιστικού συνεδρίου εξαιτίας του συγκρουσιακού κλίματος με το ΠΑΜΕ. Η διορισμένη διοίκηση δεν νομιμοποιούνταν να υπογράψει νέα σύμβαση. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τον περασμένο Οκτώβριο, με την οποία διορίστηκε η προηγούμενη Διοίκηση ως προσωρινή, δόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η δυνατότητα στη Διοίκηση να διαχειρίζεται και άλλα ζητήματα -πέραν της διεξαγωγής του Συνεδρίου- τα οποία είναι κατεπείγοντα. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη η χρονική επέκταση της ΕΓΣΣΕ. Το Συνέδριο που θα εκλέξει νέα Διοίκηση πρέπει να έχει διεξαχθεί μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Μαρτίου, σύμφωνα και με την εντολή που έδωσε το δικαστήριο στην προσωρινή διορισμένη Διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Με την νέα σύμβαση επαναπροσδιορίστηκε η συμφωνία των δύο πλευρών για κοινές δράσης με βασικότερη τη σύσταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των μισθωτών, «προκειμένου να αποτελεί ένα πρόσθετο αξιόπιστο δίχτυ ασφαλείας για την υποστήριξη των εργαζομένων που αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη πρόσθετου εισοδήματος κατά την συνταξιοδότηση».

Η νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ έχει εκδώσει και σχετική εγκύκλιο με την οποία επιχειρηματολογεί ότι το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό για όλους τους έγγαμους μισθωτούς της χώρας. Από την άλλη, η πλευρά των εργοδοτών υποστηρίζει πως η υποχρέωση ισχύει μόνο για τους απασχολούμενους σε εργοδότες που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ, οι οποίες υπογράφουν την Εθνική Σύμβαση.

Ο ΣΕΒ ανακοίνωσε πως υπέγραψε με τη ΓΣΕΕ και από κοινού με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

[ads-post]

«Το κείμενο της ΕΓΣΣΕ 2018, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε, περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει την ενεργή συμβολή και δέσμευση εκ μέρους των συμβαλλομένων, αλλά και του υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο ΣΕΒ προσθέτοντας πως η ΕΓΣΣΕ 2018, που παρατάθηκε, περιλαμβάνει κοινές δράσεις για:
  • την προώθηση της δημιουργίας Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου και
  • την ενίσχυση των καλόπιστων συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέσω της πρόσβασης των μερών στις αναγκαίες και αξιόπιστες πληροφορίες και πηγές (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ, κλπ), η οποία παραμένει μία μεγάλη εκκρεμότητα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΒ, «τα συμβαλλόμενα μέρη είχαν συμφωνήσει, επίσης, την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για:
  • το μέλλον της εργασίας,
  • την επαγγελματική κατάρτιση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΛΑΕΚ/ΕΛΕΚΠ, η οποία παραμένει μία μεγάλη εκκρεμότητα και
  • την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Εξίσου σημαντική είναι και η δέσμευση, που περιλαμβάνεται στην ΕΓΣΣΕ 2018 και το από κοινού σχετικό αίτημα προς το υπουργείο Εργασίας, για την ουσιαστική ενεργοποίηση του Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 144».

«Η υλοποίηση των δράσεων και των πρωτοβουλιών αυτών, μπορεί να συνδράμει στην ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και, τελικά, στην ενίσχυση της ανάπτυξης, για την οποία ο ρόλος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστικός» υποστηρίζει ο ΣΕΒ.


Πηγή: www.protothema.gr

Τι διασώζεται με τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ για το 2020