240.000 ευρώ από παλαιές οφειλές ρυθμίστηκαν στο Δήμο Ελασσόνας

240.000 ευρώ από παλαιές οφειλές ρυθμίστηκαν στο Δήμο Ελασσόνας


Τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης των 100 δόσεων είχαν μέχρι τις 31-12-2019 οι πολίτες για την εξόφληση ή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τον Δήμο Ελασσόνας.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας, μετά από την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α΄)για την ένταξη σε ρύθμιση με δυνατότητα απαλλαγής κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες και να προσέλθουν στην υπηρεσία, στέλνοντας τους μεταξύ άλλων προσωπικές επιστολές.

Σε εφάπαξ καταβολές προχώρησαν 245 πολίτες, από τους οποίους εισπράχθηκε το ποσό των € 43.803,84, ενώ σε διακανονισμό με δόσεις προχώρησαν 216 πολίτες με το ρυθμιζόμενο ποσό να ανέρχεται σε €240.436,99 (εισπραχθέν ποσό πρώτης δόσης €26.764,59).

Σημειώνεται ότι οι ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές στις 30.11.2019 ανέρχονταν σε € 2.340.688,89 και οι ρυθμίσεις που κατατέθηκαν αφορούν ένα ποσό της τάξεως μόλις του 10,27%.

[ads-post]

Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει όσους δεν έχουν ενταχθεί στην παραπάνω ρύθμιση ότι είναι υποχρεωμένος να πάρει όλα τα νόμιμα μέτρα για την είσπραξη των οφειλών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εσόδων του Δήμου Ελασσόνας (Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Δημήτριος Καπετάνοςτηλ. 2493350243).

Πηγή: www.kosmoslarissa.gr


240.000 ευρώ από παλαιές οφειλές ρυθμίστηκαν στο Δήμο Ελασσόνας