ΝΕΟΤΕΡΑ
latest

728x90

468x60

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020

Σε δημοπρασία το αναψυκτήριο στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ – Τιμή εκκίνησης τα 1.500 ευρώ μηνιαιως


[ads-post] 


Μέρος του μισθίου αποτελεί και το τμήμα του υπαίθριου χώρου του ακινήτου στην άμεση περιοχή του καταστήματος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(έναρξη εκφώνησης προσφορών) έως 10:30 (λήξη εκφώνησης προσφορών) στην αίθουσα ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ημαρχιακού Μεγάρου Λάρισας (Ίωνος ∆ραγούμη 1, 3οςόροφος) από την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2020 Απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι αυτή θα επαναληφθεί 25-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.


Να σημειώσουμε ότι το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για κάθε μήνα των πρώτων πέντε ετών μίσθωσης, πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Μετά το πέμπτο έτος της μίσθωσης ορίζεται αύξηση του μηνιαίου μισθώματος ποσοστού 1% κατά έτος.


Πηγη: www.larissanet.gr


« Προηγουμενο
Επομενο »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Viral by #MyWonderWall