Μπαίνει τέλος στους ταχυδρομικούς κώδικες όπως τους ξέραμε - Εισάγονται τα αρχικά των πόλεων