Εργαστήρια Συμβουλευτικής για ανέργους/ες στη Λάρισα

ΛΑΡΙΣΑ: Στις 18 Φεβρουαρίου δύο (2) Εργαστήρια Συμβουλευτικής για ανέργους/ες  στη Λάρισα σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων!


Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 :

1ο: 9:30-11:30 Νέες τεχνολογίες στην αναζήτηση εργασίας: Η περίπτωση της πλατφόρμας ΟΑΕΔ
2ο: 11:30-13:30 Νέες τεχνολογίες στην αναζήτηση εργασίας: Η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε δια ζώσης ή τηλεφωνικά μέσω:

-Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων: Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α & Ρούσβελτ, 3ος όροφος, Λάρισα, τηλ. 2410680242, 2410680249, 2410680250 (αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας κο Νημά Βάσια), email: kkoinotitas@larissa-dimos.gr

-είτε με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, Τζαβέλα 4, Λάρισα, 2410537489-90, k.panagoulis@reg.inegsee.gr, αρμόδια πρόσωπα Παναγούλης Ντίνος & Βαϊόπουλος Αχιλλέας.


Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και διέπονται από τον «Κώδικα Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας», καθώς και τις διατάξεις που αφορούν στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

[ads-post] 

* Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ`αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο - (ΕΣΠΑ 2014-2020) https://empedu.gov.gr/