Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΠΙΠΕΔΟ Ι» 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007 του ΕΦΕΤ 


Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων με τίτλο «Βασικές αρχές στην Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» Επίπεδο Ι, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007, υλοποίει το Κ.Ε.Κ. της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε) για χειριστές τροφίμων επιχειρήσεων. Οι όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος καθώς και η διαδικασία των εξετάσεων για την έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης από τον Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου επιτυγχάνεται αφενός η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την υπάρχουσα νομοθεσία και αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

τηλ:2410 579876/77, e-mail:larisa@kekgsevee.gr, ώρες: 08:30-16:30.


Πηγή: https://www.ithessaly.gr/2020/06/ekpaideusi-keke-gsevee.html
Follow us: larisacitynews on Facebook