«Στις δικαστικές αίθουσες θα κριθεί η ένσταση του Χρ. Γελλαλή για την έκπτωση του Ρ. Κομήτσα…»

«Στις δικαστικές αίθουσες θα κριθεί η ένσταση του Χρ. Γελλαλή για την έκπτωση του Ρ. Κομήτσα…»


Σε δήλωση των νομικών παραστατών Μαρίας Γαλλιού και Σωτήρη Κυβέλου του πρώτου επιλαχόντος με το ψηφοδέλτιο της παράταξης «Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας» Χρήστου Γελλαλή – για το θέμα της ένστασης με την οποία ζητείται η έκπτωση του Ρίζου Κομήτσα από το αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου – επισημαίνονται τα εξής:

«Συζητήθηκε η ένσταση του Χρήστου Γελλαλή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την έκπτωση του Κομήτσα Ρίζου από το αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου, παρά το υποβληθέν αίτημα αναβολής της νομικού του συμπαραστάτη, κα. Ευαγγελίας Λιακούλη. Αναμένεται η κρίση της υπόθεσης στις δικαστικές αίθουσες και όχι εκτός αυτών, όπως επιχειρήθηκε να γίνει με τις εμπρηστικές δηλώσεις της συνηγόρου, κας. Ευαγγελίας Λιακούλη, οι οποίες αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο και δημοσιεύτηκαν στον έντυπο τύπο, το τελευταίο διήμερο προ του δικαστηρίου. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου και να αποκατασταθεί η νομιμότητα».


Πηγή: larissanet.gr