Καθαρή η ατμόσφαιρα σε Λάρισα και Βόλο

Καθαρή η ατμόσφαιρα σε Λάρισα και Βόλο


Οι μετρήσεις του Σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Χωρίς επιβάρυνση από ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ατμόσφαιρα στην πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο διοικητήριο της Περιφέρειας, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 18 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 12 μg/m3, στις 19 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 14 μg/m3, στις 20 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3 και στις 21 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 20 μg/m3.Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/

[ads-post] 

Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο

Χωρίς επιβάρυνση από ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 18 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3, στις 19 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3, στις 20 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3 και στις 21 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3.Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 18 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 5 μg/m3, στις 19 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 6 μg/m3, στις 20 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 5 μg/m3 και στις 21 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 8 μg/m3. Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr


Πηγή: https://www.ithessaly.gr/2020/06/kathari-atmosfaira-se-larisa-volo.html
Follow us: larisacitynews on Facebook