Τρεις προσλήψεις καθαριστριών στον Δήμο Τυρνάβου

Τρεις προσλήψεις καθαριστριών στον Δήμο Τυρνάβου


Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας εσωτερικών χώρων, προς κάλυψη των αναγκών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127).

[ads-post]

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.


Τρεις προσλήψεις καθαριστριών στον Δήμο Τυρνάβου