Νέο πρόγραμμα συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο Δήμο Τυρνάβου


Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Τυρνάβου θα συμβληθεί με εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ολοκληρωμένη διαχείριση των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και ειδικότερα:

-Τη δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ρούχων σε σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
-Την συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρίας.
-Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή των επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στην Τράπεζα Ενδυμάτων του Δήμου.
-Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση.
-Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης.
[ads-post] 
Αρχικά η εταιρεία θα τοποθετήσει 12 κάδους σε διάφορα σημεία του Δήμου, με δυνατότητα τοποθέτησης έως και 28 κάδων.