ΝΕΟΤΕΡΑ
latest

728x90

468x60

Τετάρτη 8 Μαΐου 2024

Προχωρούν οι διαδικασίες για το αντιπλημμυρικό των Coca-Cola Hellas - GWP-Med στα ΤρίκαλαΜε τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, προχωρούν οι διαδικασίες για να υλοποιηθεί το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στα Τρίκαλα, το οποίο χρηματοδοτεί το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) με την υποστήριξη της Coca-Cola Hellas και Coca-Cola 3E.  Τη σχετική πρόσκληση δημοσιοποίησε ο οργανισμός GWP-Med, εκπροσωπούμενος από το Ινστιτούτο MIO-ECSDE. Πρόκειται για ανοιχτή πρόσκληση για προσφορές για την «Αντικατάσταση Συλλεκτήρα Ομβρίων για την Απορροή των Υδάτων της Μπάρας στην Τάφρο της Μπαλκούρας», του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο του έργου Resilient Thessaly. 

Τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

Τιμή Συμβολαίου: EUR 285.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων).

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής.

Διάρκεια του Συμβολαίου: Μέχρι 30/10/2024

Χώρος Εργασιών: Δήμος Τρικκαίων, Θεσσαλία. 

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 04 Ιουνίου 2024

Δημοσίευση της Πρόσκλησης: Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του GWP-Med (https://www.gwp.org/en/GWP-Mediterranean/). 

Όπως τονίζεται σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία της πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και των παραρτημάτων όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί, προκειμένου να διασφαλίσουν την κάλυψη των γενικών απαιτήσεων και ειδικών προσόντων που περιγράφονται. Μη ολοκληρωμένες προσφορές δεν θα εξεταστούν. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να διασφαλίσουν ότι έχουν υποβάλει όλο το απαραίτητο υλικό. 

Η σχετική πρόσκληση είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (https://trikalacity.gr/gwp-med-perilipsi-prosklisis-diexagogis-ergoy-12-2024-resilient-thessaly/) αλλά επισημαίνεται ότι, τόσο η προκήρυξη (στην ιστοσελίδα του οργανισμού) όσο και οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν απ’ ευθείας στον Οργανισμό, στην αγγλική γλώσσα. « Προηγουμενο
Επομενο »

Δεν υπάρχουν σχόλια