Προσλήψεις με συμβασεις εργου απο το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Λάρισα και Αγιά για τους πρόσφυγες - Οι θεσεις αναλυτικα


Προσλήψεις για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων
Σε πάνω από 550 προσλήψεις προχωρά το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων. Το ΚΕΕΛΠΝΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες για τα κάτωθι ΝΠΔΔ των Υγειονομικών Περιφερειών, τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).
Για την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και εικότερα στο νομό Λάρισας οι θέσεις είναι οι εξής:
2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)

 Π.Γ.Ν. Λάρισας
1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1)
2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
2 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)

Γ.Ν. Λάρισας
2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
2 Ιατρούς, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

 ΚΥ Αγιάς
1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
Επιπλέον, θα προσληφθούν σαράντα (40) διασώστες - πλήρωμα ασθενοφόρου (Δ11) για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Στο νομό Λάρισας κατανέμονται τρεις (3) διασώστες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέχρι τις 22/08/2016 και ώρα 15:00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στο τηλέφωνο 210 52 12 890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.


Πηγη: www.postlarissa.gr

Προσλήψεις με συμβασεις εργου απο το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Λάρισα και Αγιά για τους πρόσφυγες - Οι θεσεις αναλυτικα