Σε πληρωμές 10,1 εκατ. ευρώ σε 9.305 δικαιούχους προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε πληρωμές 10,1 εκατ. ευρώ σε 9.305 δικαιούχους προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ


Σε πληρωμές που ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα από τις 03/07/2019 έως τις 04/07/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 9.305 δικαιούχους το ποσό των 10.189.485,17 ευρώ. 

[ads-post]

Μεταξύ άλλων, οι πληρωμές αφορούν έκτακτες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στα αχλάδια «Κρυστάλλια» και στα επιτραπέζια σταφύλια, καθώς και ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών.





Newsroom larisacitynews.GR








Σε πληρωμές 10,1 εκατ. ευρώ σε 9.305 δικαιούχους προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ