Στην προσλήψεις 9 ατόμων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων

Στην προσλήψεις 9 ατόμων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων


Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 30/06/2020, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

[ads-post]

Διαβάστε όλη η ανακοίνωση...Στην προσλήψεις 9 ατόμων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων