Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Πληροφορικής στο Δήμο Κιλελέρ

Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Πληροφορικής στο Δήμο ΚιλελέρΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως συνεργάτης του Δημάρχου που θα συνεπικουρεί στο έργο του, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

[ads-post]

Αναλυτικά:

Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Πληροφορικής στο Δήμο Κιλελέρ