Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Αγιάς-Αγιοκάμπου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Αγιάς-Αγιοκάμπου


Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας - Αγιάς - Αγιοκάμπου, (Επαρχιακή Οδό 1) για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της οδού από θεομηνία:

«1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας-Αγιάς-Αγιοκάμπου, από τη Χ/Θ 19+000 (Ελευθέριο) έως τη Χ/Θ 46+300 (Αγιοκάμπος), για χρονικό διάστημα από 01-04-2020 έως και 10-01-2021 κατά τη διάρκεια της ημέρας, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης της οδού από θεομηνία, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 1 από Θεομηνία» και σε εκτέλεση της ανωτέρω (3) σχετικής Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.

– Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μερική κατάληψη της μιας λωρίδας κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας από εναπόμειναν τμήμα της οδού».
[ads-post]


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Αγιάς-Αγιοκάμπου