ΝΕΟΤΕΡΑ
latest

728x90

468x60

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Επιστολή της ΟΤΟΕ στον Υπουργό Εργασίας: "Αν μην χρεώνεται κανονική άδεια στον εργαζόμενο για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού"

Επιστολή της ΟΤΟΕ στον Υπουργό Εργασίας: "Αν μην χρεώνεται κανονική άδεια στον εργαζόμενο για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού"


Το Νομαρχιακό Παράρτημα της ΟΤΟΕ νομού Λάρισας, με το ακόλουθο δελτίο τύπου που απέστειλε προς την εφημερίδα "LARISACITYNEWS", ενημερώνει τους τραπεζοϋπαλλήλους του νομού, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα, ότι η Ομοσπονδία Τραπεζοΰπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, ΟΤΟΕ, με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, ζητά να μην χρεώνεται κανονική άδεια στον εργαζόμενο, για την λήψη της άδειας ειδικού σκοπού.

Μετά την, καθώς φαίνεται, για αόριστο χρόνο παράταση του κλεισίματος των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας, νηπιακής και προνηπιακής βαθμίδας, καθώς και των μονάδων φροντίδας-βρεφονηπιακών σταθμών, πολλοί συνάδελφοι γονείς αδυνατούν πλέον να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού η οποία είναι ωστόσο απαραίτητη για να ανταποκριθούν στη φροντίδα των παιδιών τους, δεδομένου ότι αυτά είναι μικρής ηλικίας. Ο λόγος είναι ότι κινδυνεύουν, πλέον, να αναλώσουν το μεγαλύτερο μέρος, εάν όχι το σύνολο της ετήσιας κανονικής τους άδειας, ενω ήδη κατά το προηγούμενο δίμηνο ανάλωσαν σημαντικό μέρος της άδειας αυτής. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και με δεδομένο ότι η ετήσια άδεια αναψυχής είναι αναφαίρετο δικαίωμα του εργαζόμενου, που δεν πρέπει να συμψηφίζεται με άλλες άδειες ούτε να παρεμποδίζεται να επιτελέσει το σκοπό της, η ΟΤΟΕ απέστειλε στις 14-5-2020 επιστολή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση. 

[ads-post]

Με την επιστολή της η Ομοσπονδία ζητά την πλήρη αποδέσμευση της άδειας ειδικού σκοπού από την ετήσια κανονική άδεια, δηλαδή να μη χρεώνεται, πλέον, ο εργαζόμενος καμία ημέρα από την κανονική του άδεια προκειμένου να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. 


Ειδικότερα, το κείμενο της επιστολής έχει ώς εξής: 

Κύριε Υπουργέ, 

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊου COVID - 19 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς κατά το διάστημα που οι μονάδες /δομές παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης παραμένουν κλειστές, με το άρθρο 4 παρ.3 της ΠΝΠ της 11-3-2020 που κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α) προβλέφθηκε ως έκτακτο και προσωρινό κατ΄ αρχήν μέτρο, η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού με την ρητή όμως προϋπόθεση ότι ανά τρείς ημέρες άδειας ειδικού σκοπού προστίθεται μία ημέρα ετήσιας κανονικής άδειας, η οποία θα αφαιρείται από τη συνολική δικαιούμενη κανονική άδεια του εργαζόμενου για το έτος 2020. 

Η άδεια ειδικού σκοπού υπηρετεί τη συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας για την φροντίδα των ανήλικων τέκνων και την προστασία της υγείας των εργαζομένων. 

Σκοπός, όμως, της κανονικής άδειας είναι η παροχή στους εργαζόμενους, με την εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου, της δυνατότητας αναψυχής και πραγματικής ανάπαυσης για την αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ανανέωσης των δυνάμεών τους. 

Εάν για τη λήψη επί μακρόν της άδειας ειδικού σκοπού αναλώνονται οι διαθέσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας, όπως ήδη συμβαίνει, καθώς μετά την παρέλευση δύο και πλέον μηνών οι εργαζόμενοι έχουν εξαντλήσει μεγάλο μέρος, αν όχι -και σε πολλές περιπτώσεις- ολόκληρη την κανονική τους άδεια, ο σκοπός της τελευταίας αναιρείται. Όπως άλλωστε γνωρίζετε, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο η άδεια αναψυχής είναι αμφιμερώς αναγκαστικού δικαίου και δεν δύναται να συμψηφίζεται για άλλους σκοπούς. 

Ήδη με την από 11/3/2020 επιστολή μας που αποστείλαμε στις Τράπεζες και στις Εταιρείες Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων, είχαμε επισημάνει το πρόβλημα και είχαμε εναλλακτικά προτείνει να αξιοποιηθούν, αντί της κανονικής αδείας, άλλες γονικές άδειες, όπως η άδεια σχολικής παρακολούθησης και τούτο εφόσον η λήψη της άδειας ειδικού σκοπού θα χρειαζόταν για ένα εύλογα περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Σήμερα, όμως, και όπως προκύπτει και από την ΚΥΑ 17787/520 (ΦΕΚ Β 1778) η ανάγκη λήψης της αδείας ειδικού σκοπού παρατείνεται για αόριστο χρόνο. Προς τούτο και προκειμένου να μην αναλωθεί για τη λήψη της το σύνολο των ημερών διαθέσιμης κανονικής αδείας των μισθωτών, θεωρούμε επιτακτικό η άδεια ειδικού σκοπού να λαμβάνεται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε χρέωση κανονικής αδείας του μισθωτού, για όσο διάστημα τούτο κριθεί αναγκαίο μέχρι να ανοίξουν ξανά και υπό ασφαλείς συνθήκες οι εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι μονάδες παροχής φροντίδας/βρεφονηπιακοί σταθμοί. 

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να επανεξετάσετε τον τρόπο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού ώστε αυτή να αποσυνδεθεί πλήρως από την άδεια αναψυχής.

« Προηγουμενο
Επομενο »

Δεν υπάρχουν σχόλια