Καθαρή η ατμόσφαιρα σε Λάρισα και Βολο

Οι μετρήσεις του Σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καθαρή και χωρίς επιβάρυνση από ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ατμόσφαιρα στη Λάρισα όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 4 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3, στις 5 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 23 μg/m3, στις 6 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 27 μg/m3, στις 7 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 15 μg/m3 και στις 8 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/


Καθαρή η ατμόσφαιρα και στο Βολο

Οι μετρήσεις του Σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καθαρή και χωρίς επιβάρυνση από ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 4 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3, στις 5 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3, στις 6 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3, στις 7 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 14 μg/m3 και στις 8 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 4 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 8 μg/m3, στις 5 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 9 μg/m3, στις 6 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 7 μg/m3, στις 7 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 5 μg/m3 και στις 8 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 7 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr