ΝΕΟΤΕΡΑ
latest

728x90

468x60

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Τελεσίγραφο έξι μηνών σε "κόκκινους" δανειολήπτες - Ποιοι θα βρεθούν εκτός του νόμου Κατσέλη


Χάνουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου Κατσέλη όσοι οφειλέτες δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα "Καθημερινή", η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και με σειρά προτεραιότητας για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 το αργότερο. Με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ο οφειλέτης αποδέχεται και την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του, προκειμένου να εξακριβωθεί και η ακρίβεια των στοιχείων του.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν.3869/2010 “που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί στη συνέχεια από τη Βουλή. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ,η προτεινόμενη παρέμβαση κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν έως σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις του ν.3869/2010 οι οποίες έχουν προσδιορισμένες δικάσιμους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021, πολλές μάλιστα από τις οποίες έχουν λάβει ημερομηνία για συζήτηση ακόμη και μετά το έτος 2027 .Με δεδομένο μάλιστα ότι πολλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί πριν από το 2015 είναι προφανές ότι η διάρκεια της δίκης υπερβαίνει κατά πολύ τους κανόνες ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, σύμφωνα με την εφημερίδα "Καθημερινή".

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας συζήτησης η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους προκειμένου όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση “να παύσει το καθεστώς οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες να τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας” Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ειρηνοδίκης μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο με συγκεκριμένες προθεσμίες.

[ads-post] 

Με βάση τη νέα διαδικασία που θα ισχύει με την ενεργοποίηση του νόμου, μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού ,οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 ΚπολΔ δεν επιτρέπεται . Μετά τη συζήτηση αυτή εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας .Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός 6μηνών από τη συζήτηση της αιτήσεως επαναπροσδιορισμού και μπορεί να αναρτηθεί στην πλατφόρμα. Όπως προβλέπει ο νόμος, αιτήσεις ρύθμισης οφειλών για τις οποίες δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού , λογίζονται ως μηδέποτε ασκηθείσες ,ενώ καταργούνται και αυτοδικαίως όσες προσωρινές διαταγές χορηγήθηκαν στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, κάθε διάδικος έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τον οφειλέτη σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με διαμεσολάβηση αλλά η προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία ή τις προθεσμίες που προβλέπει ο νέος νόμος.« Προηγουμενο
Επομενο »

Δεν υπάρχουν σχόλια